$integratorTemplatePageParts.get(0) $integratorTemplatePageParts.get(1)Innovation - styrolution.com$integratorTemplatePageParts.get(2)
$integratorTemplatePageParts.get(3)

นวัตกรรม

สร้างอนาคตด้วยโซลูชั่นด้านสไตรินิคเชิงนวัตกรรม

เราวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในขั้นตอนแรก จากนั้นจึงสร้างทางเลือกทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดโลกในการจำหน่ายสไตรินิค สไตโรลูชั่นตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเป็นผู้นำในตลาดและเทคโนโลยีนั้น ถูกกำหนดอย่างชัดเจนด้วยนวัตกรรมและความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนา เราจึงใช้ไอเดียใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของเรา ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตได้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุด ทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นแนวหน้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้สไตโรลูชั่นมีความสมบูรณ์แบบในการยืนยันเรื่องคุณภาพระดับสูง ประสิทธิภาพ และนวัตกรรม


การให้ความสำคัญกับโครงการด้านนวัตกรรม

สไตโรลูชั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ให้บริการการใช้งานที่หลากหลายของอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์  อิเลคทรอนิคส์  อาคารและการก่อสร้าง  อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน  ของเล่น/อุปกรณ์กีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ  บรรจุภัณฑ์สำหรับสุขภาพและการตรวจวินิจฉัย มาร่วมรับแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเรา

วิธีการที่เราเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความสำเร็จ

นวัตกรรมของสไตโรลูชั่นนั้นมาจากการรวมจุดแข็งต่างๆของทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน   สไตโรลูชั่นได้จัดตั้งกระบวนการนวัตกรรมระดับโลกขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเก็บรวบรวมและประเมินไอเดีย รวมทั้งการติดตามโครงการด้านนวัตกรรมด้วย 

ติดต่อ

Norbert Niessner

Norbert Niessner

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา /บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ


Hannes Kerschbaumer

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา / ทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ


$integratorTemplatePageParts.get(4)
$integratorTemplatePageParts.get(5) $integratorTemplatePageParts.get(6)